Contacte

Horari d’Atenció

Secretaria Tècnica – Administrativa

De Dilluns a Divendres

09:30 a 13:30 hores

Direcció Tècnica Esportiva – Àrees – Disciplines

Sol·licitar cita a: fesaib@fesaib.org

DIRECCIÓ

Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears) 07010 Palma

Associacions Esportives de les Illes Balears FE-054

TELÈFONS

Oficina: 971-701-481

Mòvil 1: 695-814-532

Mòvil 2: 695-814-533

GENERAL / DIRECCIÓ GENERAL

fesaib@fesaib.org

PRESIDENT / PRESIDENCIA

presidencia@fesaib.org

SECRETARIA / SECRETÀRIA GENERAL 

secretaria_general@fesaib.org

GERENT I DIRECTOR TÈCNIC ESPORTIU-IB

gerent_directortecnicesportiu@fesaib.org

SECRETARIA TÈCNICA I ADMINISTRATIVA-IB

secretariatecnica_adtva@fesaib.org

TECNICS RESPONSABLES ESPORTIUS (TRE).

TRE-MALLORCA

tresportiu_mallorca@fesaib.org

TRE-MENORCA

tresportiu_menorca@fesaib.org

TRE-EIVISSA I FORMENTERA

tresportiu_eivissa_formentera@fesaib.org

TÈCNIC RESPONSIBLE ESPORTIU-FORMACIÓ

tresportiu_formacio@fesaib.org

TECNICS RESPONSABLES D’ÀREA (TRA).

TRA-ATLETISME

tra_atletisme@fesaib.org

TRA-BOCCIA

tra_boccia@fesaib.org

TRA-BÀSQUET

tra_basquet@fesaib.org

TRA-NATACIÓ

tra_natacio@fesaib.org

TRA-PETANCA

tra_petanca@fesaib.org

METGE I RESPONSABLE CLASSIFICACIÓ

metge_classificacio@fesaib.org

TRA-SLALOM

tra_slalom@fesaib.org